Stichting OKF

Klik hier om op de website van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus te komen.

Stichting OKF

Op 9 oktober 2008 is door de NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica) de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (Stichting OKF) bij de notaris opgericht met als doel het zorgdragen, beheren en verbeteren van de opleiding tot Klinisch Fysicus. In de Staatscourant van 11 november 2009 is gepubliceerd dat de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (OKF) is aangewezen als instelling die de opleiding tot klinisch fysicus verzorgt. Dit betekent dat de Stichting OKF het officiĆ«le kanaal is voor de opleiding tot klinisch fysicus en daarnaast voor de voering van het register van geregistreerde klinisch fysici.

De Stichting OKF stelt eisen op die aan een opleidingsinstituut, opleider en de opleiding zelf worden gesteld, en toetst of hieraan wordt voldaan. Wanneer alle componenten in orde zijn bevonden door het College van Toetsing, dan kan een goedkeuring voor een opleidingsplek worden afgegeven door de Stichting OKF. Essentieel daarbij is namelijk dat ook het Ministerie van VWS de opleidingsplek toegewezen heeft om in te mogen vullen met een kandidaat. Deze goedkeuring is noodzakelijk om een bijdrage uit het opleidingsfonds (overheidssubsidie) te krijgen. Een kandidaat voor opleiding zonder goedgekeurde opleidingsplek komt niet in aanmerking voor registratie aan het eind van zijn/haar opleiding.

Indien een kandidaat voor opleiding een aanvraag indient tot toelating tot de opleiding, dan voert de Stichting OKF eerst een starttoetsing uit. Na toelating tot de opleiding toetst de Stichting OKF de voortgang en voert de eindtoetsing uit van de  klinisch fysicus in opleiding.

Tot de taken van de Stichting OKF behoort verder het uitreiken en registreren van een getuigschrift aan personen die voldoen aan de opleidingseisen voor Klinisch Fysicus (zoals vastgelegd in het Staatsbesluit 265).

Voor meer informatie over de Stichting OKF kunt u terecht op deze website:  https://www.stichtingokf.nl.