Over de NVKF

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) is in 1973 opgericht en telt inmiddels meer dan 500 leden, waarvan 335 geregistreerd klinisch fysici en vier ereleden.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van het vakgebied klinische fysica en het bevorderen van de maatschappelijke belangen van de vereniging en haar leden. Voor velen is de NVKF inderdaad een belangrijke bron van steun en professionaliteit, aangezien klinisch fysici vaak zelfstandig in een ziekenhuis zijn gepositioneerd, en de contacten met collega's via de vereniging zijn voor velen een belangrijke mogelijkheid voor informatie-uitwisseling.

De activiteiten van de vereniging richten zich met name op twee aspecten: enerzijds het formuleren van arbeidsrechtelijke en arbeidsinhoudelijke eisen die aan en door een klinisch fysicus gesteld mogen worden. Anderzijds is er de opleiding: het organiseren en instandhouden van alles wat bevorderlijk is voor de opleiding in de klinische fysica en voor de professionele en wetenschappelijke vorming van de leden van de NVKF.

BESTUUR EN BESTUURSLEDEN
De vereniging wordt aangestuurd door een algemeen bestuur.

COMMISSIES
Tevens heeft de vereniging commissies aangesteld om op verschillende deelgebieden het bestuur te ondersteunen en adviseren.

NASCHOLINGSKRINGEN
De vereniging kent een aantal nascholingskringen, die deels gegroepeerd zijn rondom de verschillende klinisch fysische werkterreinen.

MISSIE

De NVKF heeft in haar ALV van 21 maart 2017 haar missiestatement vastgesteld. 

STICHTING OKF EN WET BIG
Door de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus wordt een register bijgehouden van iedereen die de opleiding tot klinisch fysicus met goed gevolg heeft afgerond. Hiermee wordt een waarborg geschapen voor de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar. Klinische fysica is nog een relatief jong vak en heeft de laatste jaren duidelijk gestalte gekregen: klinische fysica is nu één van de specialismen in verschillende ziekenhuizen en als zodanig opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

TUCHTRECHTSPRAAK
Sinds 2009 is een beroepsbeoefenaar, lid van de NVKF èn geregistreerd als Klinisch Fysicus, onderworpen aan het Tuchtrecht van de Vereniging betreffende actieve werkzaamheden op het terrein van de klinische fysica. De documenten betreffende de Tuchtrechtspraak NVKF zijn hier terug te vinden:

Reglement Structuur Tuchtrecht
Reglement Uitvoering Tuchtrechtspraak

BEROEPSRELATIES
De NVKF doet aan belangenbehartiging van haar leden, door participatie in de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en het Landelijk Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Een professioneel statuut is beschikbaar, dat de leden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden gebruiken. Ook is de NVKF vertegenwoordigd bij de internationale overkoepelende klinisch fysische organisaties, zoals de EFOMP (European Federation of Organizations in Medical Physics) en de IOMP (International Organization for Medical Physics). Deze activiteiten worden met name verricht vanuit de Commissie voor Beroepsbelangen.

EREGALLERIJ

Veel NVKF leden zetten zich in voor de vereniging, waardoor er samen veel werk wordt verzet op het gebied van Klinische Fysica. Sommige leden verdienden het om vanwege hun inzet geëerd te worden. Klik hier voor een overzicht van ereleden en leden die een NVKF-speld hebben ontvangen.

LOGO
Het in 2008 door IDTV ontworpen logo van de NVKF is een samenspel van vijf gekleurde prisma’s. Een prisma laat zien dat één witte lichtbundel uiteen valt in een aantal zeer mooie kleurvarianten. Klinisch fysici die qua oorsprong allemaal een gelijke achtergrond hebben vinden hun werk binnen een divers spectrum aan werkzaamheden. De vijf gekleurde prisma’s laten licht naar binnen en naar buiten stralen vanuit het centrum, de NVKF.

In 2013 heeft het 8e lustrum van de NVKF de klinisch fysicus 3.0 belicht. Vanuit deze optiek is de mens achter de klinisch fysicus meer centraal komen te staan. Het logo straalt derhalve vijf kernwaarden uit die de leden van de NVKF met elkaar delen te weten :

  1. de VERENIGING als uitvalsbasis en bakermat van al onze activiteiten,
  2. de SAMENWERKING die we zoeken en vinden om ons werk te kunnen doen,
  3. de BEZIELING van de professionals,
  4. de OPLEIDING van klinisch fysici en allerhande zorgmedewerkers en specialisten
  5. de VERANKERING van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid in ons werk.

In een zin: De NVKF is de VERENIGING van KLINISCH FYSICI die vanuit BEZIELING, SAMENWERKEN en OPLEIDEN de VERANKERING van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van zorgtechnologie nastreeft.