Toegewezen opleidingsplaatsen 2022

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2022 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.