RIVM-rapporten

De NVKF heeft via het RIVM twee rapporten ontvangen over de omgang met complexe medische technologie in de Nederlandse Ziekenhuizen:

Risicovolle medische technologie en specifieke eisen aan bekwaamheid (PDF)

Vaardigheidseisen voor veilig toepassen van medische technologie in de ziekenhuiszorg (PDF)