Nieuws vanuit de Commissie Stralingshygiëne

Zoals bekend heeft de NCS een aantal RIAS-en voor medewerkers gepubliceerd die te vinden zijn op de website:http://radiationdosimetry.org/platform/rias. In het najaar zullen deze worden herzien. Als voorbereiding hierop zijn discussiepagina’s toegevoegd aan de NCS website: suggesties, opmerkingen en commentaar zijn van harte welkom en zullen meegenomen worden bij de update van de RIAS-en. Tekstuele verbeteringen graag separaat aan het secretariaat van het NCS sturen.

Verder zijn er ontwikkelingen aangaande de RIAS-NG voor medewerkers. Het is al langer bekend dat de rekenmethode voor de bepaling van de reguliere extremiteitendosis tot grote overschattingen kan leiden, maar voor de oorzaak ervan was tot op heden geen bevredigende verklaring gevonden. Echter een onderzoek van Marinette van der Graaf (Radboud UMC/Rijnstate) heeft op basis van literatuurstudie en eigen metingen aangetoond dat de berekeningen in het model voor de bepaling van de reguliere extremiteitendosis niet correct zijn, en stelde op grond van haar metingen een correctie voor de isotopen F-18 en TC-99m voor (presentatie beschikbaar via bovenstaande link). Na de zomervakantie wordt er een werkgroep bijeengeroepen, die zich bezig gaat houden met een addendum op de RIAS-NG, waarin het model voor de berekening van de reguliere extremiteitendosis wordt bijgesteld, niet alleen voor F-18 en Tc-99m, maar voor alle in het ziekenhuis gebruikte isotopen.