Ledenraadpleging Aanbevelingen Kwaliteitscontrole Radiologische Apparatuur

Beste collega’s,

Via dit bericht  wil ik jullie informeren over de ledenraadpleging met betrekking tot de Aanbevelingen Kwaliteitscontrole Radiologische Apparatuur die vanaf vandaag start.

Er zijn zeven protocollen opgesteld, te weten voor buckytoestellen, CT, doorlichtingsapparatuur, diagnostische monitoren, echoapparatuur, mammografie en MRI. De actuele versie 2.1 is hier te vinden. Verder is er een voorwoord als inleiding op de aanbevelingen.

Het verzoek is om jullie reacties te sturen via het bijgevoegde reactieformulier. Dat maakt het voor ons makkelijker om alle reacties te verzamelen en te verwerken. Geef op dit formulier zo specifiek mogelijk aan op welk protocol en welke paragraaf en pagina de opmerking betrekking heeft. Geef ook waar mogelijk suggesties voor een alternatieve tekst.

Reacties kunnen tot en met 22 oktober 2018 gestuurd worden naar RNG@NVKF.nl t.a.v. Cécile Jeukens.

Na deze sluitingsdatum zullen alle reacties verzameld worden en waar nodig in de protocollen verwerkt worden. Vervolgens worden de Aanbevelingen aangeboden aan de commissie Kwaliteit en het NVKF bestuur ter autorisatie, waarna de protocollen extern gepubliceerd worden. Parallel aan de ledenraadpleging worden de protocollen ook aangeboden aan de NVVR.

Met vriendelijke groeten,
namens de stuurgroep en het RNG kringbestuur,

Cécile Jeukens