Brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en instellingen in de zorgsector. Het ministerie van VWS heeft een speciale website geopend waar meer specifieke informatie voor de zorg beschikbaar is: www.brexitloket.nl/zorg. Hierop staan informatiedocumenten over onder meer: geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, lichaamsmateriaal, onverzekerden, AVG/privacy en BIG-registratie. Verder is het mogelijk om voor je eigen zorginstelling een Brexit scan uit te voeren.  Voor medische hulpmiddelen is een specifiek informatiedocument beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/documenten/publicaties/2019/02/05/brexit-medische-hulpmiddelen. De NVKF is via de Koepel Medische Technologie betrokken bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Echter heeft VWS alle zorginstellingen opgeroepen om voor de medische hulpmiddelen die in de eigen instelling gebruikt worden zelf uit te zoeken of deze na een harde Brexit nog wel leverbaar zullen zijn.