Nieuws

Prof. André Dekker verzorgt clinic "Sir Godfrey Hounsfield memorial lecture"

Op 1 november jl. heeft Prof. André Dekker van MAASTRO clinic de "Sir Godfrey Hounsfield memorial lecture" verzorgd voor het British Institute of Radiology. Deze prestigieuze lezing, vernoemd naar Nobelprijswinnaar en uitvinder van de CT-scanner, Sir Godfrey Hounsfield, wordt jaarlijks gegeven over een actueel onderwerp in de radiologie. Het onderwerp van de lezing was "Big Data for Better Cancer Care". Bij de lezing hoort een prijs van £ 1000 welke is gedoneerd aan de MAASTRO Cancer Foundation om toekomstig wetenschappelijk onderzoek te steunen.

Reactor Petten

De afgelopen dagen is er veel onrust geweest in de pers over de continuïteit in levering van medische isotopen vanuit Petten. Mede door het onderhoud van andere reactoren dreigde er wereldwijd een probleem te ontstaan, waarvan deze week al de eerste gevolgen merkbaar waren.

Zojuist is via het Ministerie te horen gekregen dat Petten weer mag en dus gaat opstarten, waardoor het probleem op tijd is afgewend. De komende jaren kan dit probleem zich echter vaker voordoen, dus het is zaak dat er snel nu wordt gehandeld t.a.v. de bouw van een nieuwe reactor. Omdat Nederland het verst is in de planvorming op dit gebied heeft elke vertraging hierin op lange termijn gevolgen voor zekerheid in de levering van isotopen. We moeten hier dus bovenop blijven zitten en blijven melden waarom dit soort reactoren van groot belang zijn voor de zorg in Nederland, maar ook wereldwijd.

Reactor Petten

De afgelopen dagen is er veel onrust geweest in de pers over de continuïteit in levering van medische isotopen vanuit Petten. Mede door het onderhoud van andere reactoren dreigde er wereldwijd een probleem te ontstaan, waarvan deze week al de eerste gevolgen merkbaar waren.

Zojuist is via het Ministerie te horen gekregen dat Petten weer mag en dus gaat opstarten, waardoor het probleem op tijd is afgewend. De komende jaren kan dit probleem zich echter vaker voordoen, dus het is zaak dat er snel nu wordt gehandeld t.a.v. de bouw van een nieuwe reactor. Omdat Nederland het verst is in de planvorming op dit gebied heeft elke vertraging hierin op lange termijn gevolgen voor zekerheid in de levering van isotopen. We moeten hier dus bovenop blijven zitten en blijven melden waarom dit soort reactoren van groot belang zijn voor de zorg in Nederland, maar ook wereldwijd.

Vergunningaanvraag bij ANVS per 1 november volledig digitaal

Per donderdag 1 november kunnen ondernemers voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een vergunning voor een nucleaire installatie of voor handelingen met een stralingsbron terecht bij het ANVS-loket. De technische tests, zoals gemeld in eerdere berichtgeving, zijn succesvol afgerond. Om toegang te krijgen tot het ANVS-loket wordt gebruik gemaakt van eHerkenning. Lees verder

Wetenschaps- en innovatieprijs 2019

Vanuit de federatie medisch specialisten ook dit jaar de oproep voor inzendingen voor de wetenschaps- en innovatieprijs 2019. In 2019 wordt deze prijs toegekend aan een medisch specialist of onderzoeksgroep die zich onderscheidt met innovatief onderzoek. Inzendingen kunnen tot 1 december 2018 gestuurd worden naar NVKF W&I (contact Herke Jan Noordmans, h.j.noordmans@umcutrecht.nl). Klik hier voor meer informatie.

Terugblik NVKF-lustrumcongres

Op 4 en 5 oktober jl. hebben we samen het 45-jarig bestaan van onze vereniging gevierd middels een zeer geslaagd lustrumcongres in de Philharmonie te Haarlem. Het programma en de entourage gaven de perfecte mix om in volle breedte te laten zien waar de klinisch fysicus zich mee bezig houdt; zowel wetenschappelijk, vakinhoudelijk, sociaal en last but not least muzikaal gezien. Vol trots kunnen we zeggen: ‘De NVKF: Daar zit muziek in!’

Ik wil via deze weg iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit fantastische lustrum enorm bedanken, en ook het bestuur in het gestelde vertrouwen voor de organisatie ervan.
Wie nog even wil nagenieten van het lustrum kan via de NVKF-website de compilatiefilm terug zien: https://nvkf.nl/nl/lustrum-2018 (wel even inloggen met je NVKF-account). Een selectie van de mooiste en leukste foto’s zullen ook zo snel mogelijk hierop worden geplaatst. Een mooie herinnering aan een onvergetelijk lustrum!  

Anke de Vries, Voorzitter NVKF Lustrumcommissie 2018

Terugblik NVKF-lustrumcongres

Op 4 en 5 oktober jl. hebben we samen het 45-jarig bestaan van onze vereniging gevierd middels een zeer geslaagd lustrumcongres in de Philharmonie te Haarlem. Het programma en de entourage gaven de perfecte mix om in volle breedte te laten zien waar de klinisch fysicus zich mee bezig houdt; zowel wetenschappelijk, vakinhoudelijk, sociaal en last but not least muzikaal gezien. Vol trots kunnen we zeggen: ‘De NVKF: Daar zit muziek in!’

Ik wil via deze weg iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit fantastische lustrum enorm bedanken, en ook het bestuur in het gestelde vertrouwen voor de organisatie ervan.
Wie nog even wil nagenieten van het lustrum kan via de NVKF-website de compilatiefilm terug zien: https://nvkf.nl/nl/lustrum-2018 (wel even inloggen met je NVKF-account). Een selectie van de mooiste en leukste foto’s zullen ook zo snel mogelijk hierop worden geplaatst. Een mooie herinnering aan een onvergetelijk lustrum!  

Anke de Vries, Voorzitter NVKF Lustrumcommissie 2018

Eline Kooi benoemd tot hoogleraar

Op vrijdag 28 september jl. had NVKF-lid Eline Kooi aan de Universiteit van Maastricht haar oratie n.a.v. haar eerdere  benoeming tot hoogleraar klinische fysica. Zij is daarmee de eerste vrouwelijk hoogleraar binnen onze vereniging. De titel van de oratie van Eline Kooi is “Hart en vaten beter in beeld” .

Fotograaf Jurrien Vroom

Eerste patiënt HollandPTC succesvol bestraald

De eerste patiënt van HollandPTC is afgelopen week succesvol bestraald met protonen. Na een intensieve voorbereidingsperiode wordt het aantal patiënten de komende tijd gefaseerd uitgebreid naar 600 in 2020.

Lees verder
 

Ledenraadpleging Aanbevelingen Kwaliteitscontrole Radiologische Apparatuur

Beste collega’s,

Via dit bericht  wil ik jullie informeren over de ledenraadpleging met betrekking tot de Aanbevelingen Kwaliteitscontrole Radiologische Apparatuur die vanaf vandaag start.

Er zijn zeven protocollen opgesteld, te weten voor buckytoestellen, CT, doorlichtingsapparatuur, diagnostische monitoren, echoapparatuur, mammografie en MRI. De actuele versie 2.1 is hier te vinden. Verder is er een voorwoord als inleiding op de aanbevelingen.

Het verzoek is om jullie reacties te sturen via het bijgevoegde reactieformulier. Dat maakt het voor ons makkelijker om alle reacties te verzamelen en te verwerken. Geef op dit formulier zo specifiek mogelijk aan op welk protocol en welke paragraaf en pagina de opmerking betrekking heeft. Geef ook waar mogelijk suggesties voor een alternatieve tekst.

Reacties kunnen tot en met 22 oktober 2018 gestuurd worden naar RNG@NVKF.nl t.a.v. Cécile Jeukens.

Na deze sluitingsdatum zullen alle reacties verzameld worden en waar nodig in de protocollen verwerkt worden. Vervolgens worden de Aanbevelingen aangeboden aan de commissie Kwaliteit en het NVKF bestuur ter autorisatie, waarna de protocollen extern gepubliceerd worden. Parallel aan de ledenraadpleging worden de protocollen ook aangeboden aan de NVVR.

Met vriendelijke groeten,
namens de stuurgroep en het RNG kringbestuur,

Cécile Jeukens