Nieuws

Lancering van de Praktijkgids Medische Informatietechnologie

Op dinsdag 12 maart heeft op de Zorg&ICT beurs de uitreiking plaatsgevonden van het eerste (symbolische) exemplaar van de Praktijkgids Medische Informatietechnologie aan minister Bruno Bruins. Henk Imming (VZI) heeft de overhandiging gedaan namens de werkgroep die de praktijkgids heeft geschreven (foto1). De Praktijkgids is een initiatief van de Koepel Medische Technologie, waar van elke deelnemende vereniging een bestuurlijke afvaardiging aanwezig was (foto2). Namens de NVKF waren Vera Lagerburg (auteur), Job Gutteling (hoofdredacteur MT integraal) en Lieke Poot (voorzitter NVKF) aanwezig. De praktijkgids geeft een handreiking aan gebruikers om veilig medische informatietechnologie te implementeren, en hiermee de razendsnelle innovaties die op dit vlak plaatsvinden mogelijk te maken. De praktijkgids is te vinden op www.mtintegraal.nl. Daar is ook een verdere toelichting geschreven door Dagmar Rosenbrand (NVKI) te vinden. 

 

 

 

 

 

 

Klinisch fysicus uit Amsterdam UMC ontwikkelt mee aan WHO-app om gehoor te testen

Op World Hearing Day aanstaande zondag 3 maart lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een hoortest via de app hearWHO. Deze app is mede ontwikkeld door audioloog Cas Smits van Amsterdam UMC.

Lees verder

NVKF conferentie op 4 en 5 april 2019 te Woudschoten

De Commissie Woudschoten heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse NVKF conferentie op 4 en 5 april 2019 (donderdag en vrijdag) met als thema: “Crossing borders”. Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist (http://www.woudschoten.nl).

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op donderdag en vrijdag. Op donderdagochtend zal als vanouds worden gestreden om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP). Daarnaast zullen de kringen weer voor een tweetal prima parallelsessies zorgen, dit jaar veelal subspecialisme overstijgend. De avondlezing wordt dit jaar verzorgd door Prof. dr. Ionica Smeets: wiskundige, wetenschapsjournaliste en hoogleraar science communication aan de Universiteit Leiden. Smeets is bekend van haar columns in de Volkskrant en televisieoptredens waaronder Zomergasten, De Slimste Mens en de Nationale Wetenschapsquiz. Tot slot nemen komend jaar een aantal leden van de European Federation of Organisations For Medical Physics (EFOMP) deel aan Woudschoten, zodat de voertaal tijdens een beperkt deel van de sessies Engels zal zijn.

Binnen het plenaire programma zal op donderdagmiddag 4 april van 16.00 – 18.00 uur de ALV van de NVKF plaatsvinden.

Het plenaire programma kan hier bekeken worden (deze zal regelmatig geüpdatet worden). Wij hopen dat het u aanspreekt en verheugen ons erop u allen te mogen verwelkomen op Woudschoten. Op vrijdag zijn ook niet-NVKF leden van harte welkom!

Inschrijven voor de conferentie kan hier. Voorinschrijven kan tot 4 maart, daarna wordt het inschrijfgeld met € 50,- verhoogd. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt plaats d.m.v. iDEAL. Houdt daarom uw random reader of identifier en inloggegevens paraat, voordat u zich inschrijft! Na het inschrijven ontvangt u een bevestigings e-mail.

Bij annuleringen voor 4 maart wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering vanaf 4 maart moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Het conferentiecentrum is beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Driebergen-Zeist zal gratis vervoer geregeld worden (reistijd +/- 10 min.) rond het begin en eind van de conferentie. Hiervoor hebben we wel een indicatie nodig van het aantal mensen dat hiervan gebruik wil maken. Indien u van plan bent met het openbaar vervoer te komen en van de pendelbusjes gebruik wenst te maken, wordt u verzocht dit op het inschrijfformulier aan te geven.

Het aantal beschikbare kamers op het conferentiecentrum zijn inmiddels volgeboekt. Dit geldt ook voor het naastgelegen hotel op ongeveer 500 meter van het conferentiecentrum. 

 

Brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en instellingen in de zorgsector. Het ministerie van VWS heeft een speciale website geopend waar meer specifieke informatie voor de zorg beschikbaar is: www.brexitloket.nl/zorg. Hierop staan informatiedocumenten over onder meer: geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, lichaamsmateriaal, onverzekerden, AVG/privacy en BIG-registratie. Verder is het mogelijk om voor je eigen zorginstelling een Brexit scan uit te voeren.  Voor medische hulpmiddelen is een specifiek informatiedocument beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/documenten/publicaties/2019/02/05/brexit-medische-hulpmiddelen. De NVKF is via de Koepel Medische Technologie betrokken bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Echter heeft VWS alle zorginstellingen opgeroepen om voor de medische hulpmiddelen die in de eigen instelling gebruikt worden zelf uit te zoeken of deze na een harde Brexit nog wel leverbaar zullen zijn.

 

Nominations EFOMP Working Group on “Artificial Intelligence”

The EFOMP hereby announces a new Working Group (WG) entitled “Artificial Intelligence (AI)”. The WG will operate under Scientific Committee, supported by Projects Committee and Professional Matters Committee. 
The WG will operate from Jun 2019 to Apr 2021. 

Lees verder

SKMS-project Kunstmatige Intelligentie van start

De NVKF zal in de lead zijn bij het organiseren van een aantal kennissessies over Kunstmatige Intelligentie (AI). We hebben een aanvraag ingediend voor SKMS gelden van de Federatie Medisch Specialisten (centraal budget). Rond de jaarwisseling is bekend geworden dat het gevraagde budget is goedgekeurd, de vorming van de werkgroep waar meerdere wetenschappelijke verenigingen (NVRO, NVNG, NVvR, NVVC en beoogd ook NVvH) aan meedoen is nu in volle gang. Verwachting is dat het project in Q2 zal starten. De werkgroep wordt voorgezeten door klinisch fysici Job Gutteling en Maarten Hoes. Beoogde resultaat is onder andere om twee cursussen op te zetten; één voor (technische) geïnteresseerden die zelf aan de slag willen met AI en één voor artsen, om hen breed bekend te maken met de mogelijke toepassingen en de gevolgen voor hun huidige werkzaamheden. Voor de ‘technische’ cursus zijn we op zoek naar collega’s die als klankbord willen fungeren, zodat wat er georganiseerd wordt zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte. Mocht je geïnteresseerd zijn om in deze klankbordgroep plaats te nemen, meld je dan bij Job of Maarten.

 

eerste patiënt bestraald in het nieuwe protonentherapiecentrum van MAASTRO

Nieuwe protonenbestraling verkleint kans op bijwerkingen voor kankerpatiënt
Lage dosis op gezond weefsel, hoge dosis in de tumor

Maastricht – Op donderdag 7 februari is de eerste patiënt bestraald in het nieuwe protonentherapiecentrum van MAASTRO in Maastricht. Bestralen met protonen is een innovatieve techniek waarmee de kans op bijwerkingen voor de patiënt met kanker aanzienlijk vermindert. Bij protonentherapie stopt de straling namelijk grotendeels in de tumor en komt hierdoor niet in het omliggende gezonde weefsel. Dit is vooral winst voor de omliggende risico-organen en het gezonde weefsel, bijvoorbeeld de oogzenuw of de geheugen gebieden. Of bij tumoren die relatief ongevoelig zijn voor straling en daarom een hoge dosis moeten krijgen.

Lees meer
 

In memoriam Theo Kapteyn

Op 3 december 2018 is onze collega klinisch fysicus – audioloog Dr. Theo Kapteyn overleden op de leeftijd van 82 jaar. Theo was in dienst van de Vrije Universiteit vanaf 1962 en hoofd van het afdeling Audiologie vanaf de opening van het VU-ziekenhuis in 1964 tot aan zijn pensionering. Theo was een klinisch fysicus in hart en nieren, bij wie de patiënten altijd op de eerste plaats kwamen. Hij was één van de initiatiefnemers van het Leerboek Audiologie op internet (www.audiologieboek.nl) en heeft hier zelfs na zijn pensionering nog actief aan bijgedragen.

Gezien het feit, dat Theo erelid van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Audiologie) was is het passend, dat hij op de komende wetenschappelijke vergadering van de NVA op 8 februari (zie https://www.ned-ver-audiologie.nl/wp-content/uploads/2018/12/Nieuwsbrief-NVA-116.pdf) herdacht zal worden door collega dr. Theo Goverts en Prof. dr. Sophia Kramer.

Baby’s met geelzucht naar huis in lichtgevende slaapzak

Teun Minkels, Klinisch Fysicus in opleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is betrokken geweest bij het inzetten van een lichtgevende slaapzak zodat baby's met geelzucht naar huis kunnen. Het is een mooi voorbeeld van hoe de klinisch fysicus ook een rol kan spelen bij zorgtechnologie in de thuissituatie.

Lees meer

abstract deadline Woudschoten 2019

Op donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019 vindt het jaarlijkse NVKF congres plaats. Ook dit jaar stelt de Commissie Woudschoten samen met de kringen het programma open voor ingezonden presentaties. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het programma dit jaar georganiseerd worden rondom een aantal subspecialisme overstijgende thema’s. Op deze manier willen we aandacht schenken aan datgene wat we van elkaars subspecialisme kunnen leren en hoe we de handen in elkaar kunnen slaan om de zorg samen nog verder te verbeteren. We nodigen u dan ook uit om een abstract in te dienen, bij voorkeur passend binnen deze thema’s. Ook verwelkomen we, binnen de thema’s, onderwerpen waarover u afgelopen jaar al een presentatie heeft gegeven op een (inter)nationaal congres. Daarnaast worden promovendi, biomedisch technologen in de zorg en klinisch informatici (i.o.) uitgenodigd een abstract in te zenden voor het vrijdagprogramma.

 Uit de inzendingen wordt, in overleg met de kringen, een selectie gemaakt van abstracts die gepresenteerd worden tijdens een van de subspecialisme overstijgende sessies. Daarnaast zal er nog ruimte zijn voor een aantal posterpresentaties.

 Bovendien zullen we uit de inzendingen drie klinisch fysici (in opleiding) selecteren die in een plenaire sessie meedingen naar de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) 2019. De winnaar krijgt een congressponsoring van €500,-. Alleen klinisch fysici in opleiding of diegenen die op 4 april 2019 korter dan één jaar zijn geregistreerd kunnen hieraan deelnemen.

Meer informatie over de diverse thema’s, de richtlijnen en het indienen van de abstracts vindt u hier.

Abstracts dienen uiterlijk zondag 27 januari 2019 ingediend te worden.

Met veel interesse en enthousiasme zien we uw abstract(s) tegemoet!

Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie Woudschoten,

Maurice Janssen