Nieuws

Iedereen aan de oordoppen! Maar waarom zetten we de muziek niet zachter

In het Eindhovens Dagblad verscheen een artikel over oordopjes. Klinisch Fysicus Audioloog Thijs Tielemans komt in het artikel uitgebreid aan woord.

Lees verder

De sensatie van de eerste röntgenfoto’s

Ze waren een sensatie, de stralen die Wilhelm Röntgen in 1895 onderzocht. Het Teylers Museum heeft onlangs één van de eerste sets Röntgenfoto’s teruggevonden. De foto’s zijn tot en met 15 juli in Teylers Museum te zien.

Lees verder

Hoe ongezond is 5G?

De angst voor straling van zendmasten leeft weer op met de komst van 5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken. Dat is niet nodig, zegt onder andere de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) in NRC.

Lees verder

Precisiebombardement in de strijd tegen kanker

Interview met prof. Marco van Vulpen in de Volkskrant: Protonentherapie tegen kanker is een precisie-aanval, zegt hoogleraar Marco van Vulpen. ‘Je kunt heel precies mikken op de tumor.’ Maar nog niet alle gevolgen zijn in kaart gebracht. Maandag 20 mei staat de strijd tegen kanker centraal in het Kenniscafé. Lees verder

Bij oorsuizen is de piep het signaal van een schattend brein

Genuanceerd verhaal van prof. Dirk de Ridder in Trouw: De oorzaak van tinnitus zit niet in het gehoor, maar in de hersens. Dat inzicht, nu twintig jaar oud, leidde niet meteen tot een remedie. Want hoe werken de hersens precies? De wetenschap ontraadselt het stapje voor stapje. Lees verder

Kamerbrief over visie op medische technologie

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn visie op medische technologie. Medische technologie gaat over de (betere) behandeling van een ziekte of aandoening door toenemende technische mogelijkheden. 

Voor meer informatie klik hier.

NVKF Kwaliteitsbeleid 2019-2025

Vandaag is tijdens de ALV op Woudschoten het Kwaliteitsbeleid van de NVKF voor de periode 2019-2025 aan onze voorzitter Lieke Poot aangeboden. Via deze link komt u bij het volledige document.
Wij zien dit document als een stevige basis voor de activiteiten van de NVKF op het gebied van kwaliteit de komende jaren. We kijken er naar uit om samen met de NVKF-leden en onze samenwerkingspartners invulling te gaan geven aan dit beleid.

  

Albert Schweitzer ziekenhuis maakt röntgenstraling ‘zichtbaar’ in augmented reality app

Eén van de momenten in een ziekenhuis waarbij zorgverleners veel röntgenstraling zouden kunnen opvangen, is tijdens het werken in een cath- of angiokamer en een hybride operatiekamer. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken wordt op allerlei manieren voorlichting en instructie gegeven aan zorgverleners. Vanaf nu kan dat ook via de ASz Stralingsapp op de smartphone of tablet. Een augmented reality app die op een innovatieve wijze röntgenstraling zichtbaar maakt, zodat de zorgverlener daadwerkelijk ‘ziet’ wat een goede positie is ten opzichte van de straling en daardoor weet waar hij wel of niet moet staan in de ruimte. Bedacht en ontwikkelt in en door het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Lees verder

Eerste protonenbestraling voor borstkanker patiënt

Lage dosis op gezond weefsel, hoge dosis in de tumor

Maastricht, 20 maart 2019 – Onlangs is bij Maastro in Maastricht de eerste borstkanker patiënt bestraald met protonen. “Dat is met name winst voor patiënten met een tumor in de linkerborst waarvan ook de klieren langs het borstbeen worden bestraald te worden,” vertelt Karolien Verhoeven, radiotherapeut-oncoloog.  “Deze therapie kan de kans immers verminderen op het risico van het nadien ontwikkelen van een hartinfarct.” In Zuidoost Nederland is Maastro het enige radiotherapeutisch instituut met protonentherapie. Ze werkt hiervoor samen met diverse ziekenhuizen.

Twee behandelplannen

Afgelopen januari werd landelijk het protocol vastgesteld voor protonentherapie voor borstkanker. In dit protocol staat precies beschreven wanneer patiënten met borstkanker in aanmerking komen voor protonenbestraling. “Uitgangspunt is dat de patiënt voldoet aan de minimale voorwaarden, dat wil zeggen dat zij een duidelijk voordeel moet hebben van de protonentherapie,” aldus Karolien Verhoeven. “We maken hiervoor twee behandelplannen, voor bestraling met de conventionele fotonen en de nieuwe behandeling met protonen. Vervolgens vergelijken we de twee plannen en schatten we de kans op voordeel in, op basis van het landelijk vastgestelde voorspellingsmodel op hartschade.”

 

Hartinfarct

Bestraling bij borstkanker maakt de kans op terugkeer van de ziekte zo klein mogelijk en verbetert de kans op overleven. Bij borstkanker is de tumor reeds verwijderd als patiënten bij Maastro komen voor de bestraling. Dit kan door een borstbesparende operatie of doordat de borst is weggenomen. “We bestralen de borst of de borstwand om de microscopische ziekte te verwijderen die mogelijk is achtergebleven. Soms is het ook nodig  om de lymfeklieren te bestralen. Protonentherapie kan bij borstkanker met name voordeel opleveren als de klieren links langs of achter het borstbeen bestraald moeten worden. Met protonen kan dan de kans verlaagd worden op het ontwikkelen van een hartinfarct in de jaren na de behandeling. In de meeste andere gevallen komen we met fotonentherapie – de conventionele behandeling – eveneens tot goede resultaten.”

 

Meerdere kankergebieden

Met het vaststellen van het protocol behoort protonentherapie binnen het indicatiegebied mammacarcinoom (borstkanker) tot de verzekerde prestaties van de Zorgverzekeringswet (Zvw)  

“De verwachting is dat we dit jaar zo’n 3% tot 5% van de borstkankerpatiënten kunnen behandelen met protonentherapie,” vertelt Liesbeth Boersma, radiotherapeut-oncoloog en directeur patiëntenzorg. “Vorige maand hebben we reeds de eerste protonenbestraling gedaan bij een patiënt met een tumor in het hoofd-halsgebied. In de loop van 2019 verwachten we protonentherapie verder gefaseerd in te voeren voor nog meerdere kankergebieden.”

 

Openstellen nieuw protonencentrum

Tijdens de Doe- en Beleefdag van Maastricht UMC+ op 6 april 2019 stelt Maastro het nieuwe protonencentrum open voor publiek. Geïnteresseerden kunnen dan onder meer de protonenfaciliteit bezichtigen. Ze kunnen de bunker bezoeken waar de apparatuur voor protonentherapie staat opgesteld en zien hoe in het protonencentrum is gewerkt vanuit een innovatieve belevingsvisie.

 

Samenwerking met de ziekenhuizen
In het protonentherapiecentrum van Maastro participeert voor 20% het Maastricht UMC+. Daarnaast wordt voor het selecteren van de juiste patiënten nauw samengewerkt met de medisch specialisten van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het Radboud UMC Nijmegen, de Radiotherapiegroep (Arnhem/Deventer) en het Instituut Verbeeten Tilburg. 

Prof. dr.ir. Ruud Verdaasdonk benoemd als hoogleraar ‘Health Technology Implementation’ aan Universiteit Twente

Prof. dr.ir. Ruud Verdaasdonk is sinds 1 januari 2019 benoemd als hoogleraar ‘Health Technology Implementation’ aan de Universiteit Twente. Zijn leeropdracht is strategieën te ontwikkelen om nieuwe technologieën (sneller) toegankelijk te maken voor ziekenhuizen en eerstelijns zorg. Hierbij wordt het hele traject overzien zoals research, business planning, klinische effectiviteit, wet/regelgeving, implementatie en acceptatie.  De leerstoel is verbonden aan het TechMed Center, het instituut waar alle Health Sciences van de UTwente zijn ondergebracht. Begin juni worden deze opleidingen fysiek samengebracht in het ‘TechMed Center’ gebouw dat fungeert als een technisch ziekenhuis met daarin o.a. een 1.5T MRI en een hybride OK voor research en training. Vanuit de UTwente continueert Ruud zijn samenwerking met specialisten in ziekenhuizen voor verbetering, kwaliteit en innovatie bij de toepassing van medische technologie. De leerstoel verzorgt colleges/trainingen op gebied van Health Technology Implementation en medische apparatuur voor studenten (TG, BME, HT) en health professionals. Op 10 oktober 2019 zal de Oratie plaatsvinden in combinatie met een symposium (save-the-date !).