Nieuws

Publicatie Leidraad Kwaliteitscontrole Radiologische Apparatuur

Op 8 oktober 2019 is de Leidraad Kwaliteitscontrole Radiologische Apparatuur gepubliceerd. Deze Leidraad heeft als doel informatie aan te leveren die de klinisch fysicus ondersteuning biedt bij het opstellen van een verantwoord (locatie-specifiek) programma voor acceptatie en kwaliteitscontrole. De Leidraad bestaat uit 7 protocollen: Bucky, CT, Diagnostische Monitoren, Doorlichtingsapparatuur, Mammografie, MRI en Ultrageluidsapparatuur.

Aan het opstellen van deze Leidraad is door veel klinisch fysici meegewerkt. In september/ oktober 2018 is er een NVKF-ledenraadpleging geweest. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in vaststelling van de Leidraad door het NVKF-bestuur in juli 2019 en de publicatie.

Eerste protonenbestraling voor neuropatënt bij Maastro

Vorige week heeft de eerste protonenbestraling van een patiënt met hersenkanker plaatsgevonden bij Maastro. Met protonentherapie kan bij deze patiënten een indrukwekkende reductie van straling worden bereikt op het gezonde weefsel. 

Lees verder

5e Hans Boter Symposium

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseert de Stichting Hans Boter Symposia het 5e Hans Boter Symposium. De leden van de NVKF zijn ook van harte uitgenodigd!

Het thema van de dag "Is de lifecycle van medische apparatuur toekomstbestendig?" staat in het teken van duurzaamheid.

Heel veel mensen hebben er hun mond van vol. Ook veel mensen hebben er hun buik van vol: Duurzaamheid. Ook in de zorgsector.

Duurzaamheid van medische technologie in dit geval. In een sector waarin we weten dat de technische afschrijving, de economische afschrijving en de applicatieve afschrijving van medische apparatuur niet bepaald congruent zijn. Waarin we weten dat we apparatuur maken en onderhouden die 24/7 kan worden ingezet, maar die we in de regel 8/5 aanwenden. Aldus kan heel veel apparatuur heel veel langer mee dan we nu toepassen, onder andere door naar meerdere eigenaren te verhuizen (!); nieuwe technologie, nieuwe software, leverbaar zijn van onderdelen, support van techniek…..dat zijn evenwel de elementen die ervoor zorgen dat we toch “moeten” vernieuwen. Onheus of niet?

Hoe duurzaam zijn we, kunnen we en willen we zijn? Ook als het gaat om ge- en verbruik van energie.

Op het 5de Hans Boter symposium op 10 oktober as. gaan we daarover praten. Over circulaire economie, of de wijze waarop we in deze samenleving om kunnen gaan met duurzaamheid, over de “totale blueprint” in de productie van medische apparatuur, de regelgeving, de kwaliteit en veiligheid. Ook als het gaat om de groeiende markt van refurbished apparatuur in Nederland. Verrassend snel groeiend! En niet te vergeten: Duurzaamheid, lifecycles als criterium bij aanbesteding.

“De dokter wil het allerbeste” en ook hier geldt dat “nog altijd het allerbeste gebracht kan worden” met in achtneming van onze ambitie de wereld “niet op te branden.”

Margot Ribberink sluit deze dag af; maakt ons een met uitdagingen op dit terrein. Met het motto: Duurzaamheid is geen MOETEN, maar een kwestie van WILLEN.

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij de NVKF.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.hansbotersymposium.nl.

Toegewezen opleidingsplaatsen 2020

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2020 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

AttachmentSize
PDF icon Toewijzing instroomplaatsen 2020.pdf86.54 KB

Publicatie Generieke verdiepende RI&E MRI

De Generieke verdiepende RI&E MRI is gepubliceerd. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door en uitgevoerd in opdracht van SoFokleS (NFU) en StAZ (NVZ). De RI&E is ontwikkeld door een multidisciplinaire projectgroep onder regie van de NVKF en geeft een overzicht van mate van blootstelling van medewerkers, de risico’s en beheersmaatregelen. Aanleiding hiervoor was een wijziging in de arbeidsomstandigheden wet. Een belangrijk advies uit de RI&E is om specifieke MR functionarissen te benoemen (in lijn met standpunt van de EFOMP).  Voor de MR veiligheidsdeskundige zouden certificeringen een (her)registratie gewenst zijn, geaccrediteerde scholingen op dit onderwerp zijn daarvoor noodzakelijk. Een werkgroep zal de komende tijd aan de slag gaan om te onderzoeken of en hoe hier pragmatisch uitvoering aan kan worden gegeven. 
 
In dit kader wordt alvast gewezen op de ISMRM workshop on MR safety welke op 20 september 2019 eenmalig in Utrecht wordt gehouden. Zie voor meer informatie: https://www.ismrm.org/workshops/2019/Safety/

Proefschrift ‘Towards Automated Solutions for Predictive Monitoring of Neonates’

Op vrijdag 30 augustus promoveert Rohan Joshi aan de TU Eindhoven op het proefschrift ‘Towards Automated Solutions for Predictive Monitoring of Neonates’.

Het proefschrift gaat over geavanceerde neonatale monitoring, gericht op het verbeteren van alarm management, het ontwikkelen van monitoring zonder plakelektrodes en het ontwikkelen van voorspellende algoritmes voor vroege detectie van ziektes, waaronder sepsis.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Impuls/eMTIC programma, waarbij TU Eindhoven, Philips en MMC samenwerken. Het proefschrift kan gevonden worden op: https://research.tue.nl/en/publications/towards-automated-solutions-for-predictive-monitoring-of-neonates. Nadere informatie is op te vragen via Carola van Pul, algemeen klinisch fysicus MMC en copromotor.

Win de Joh Atenbeurs en neem deel aan IRPA15 in Seoul, Korea

De NVS biedt beginnende stralingsdeskundigen graag de mogelijkheid om hun werk te presenteren tijdens het volgende internationale IRPA congres in Seoul.

Hiervoor wordt de Joh Atenbeurs ter beschikking gesteld. 

Graag zouden we iemand met de beurs deze unieke mogelijkheid bieden. Voor meer informatie klik hier.

De radioloog wordt een datawetenschapper

Klik hier voor meer informatie.

Oratie prof. Hugo de Jong

Tumoren en uitzaaiingen gerichter bestralen. Dat is één van de gevolgen van het combineren van verschillende beeldvormende technieken. In zijn oratie op 12 juni zette hoogleraar klinische fysica Hugo de Jong de ontwikkelingen in beeldvorming op een rij. Een resultaat van goede samenwerking. “Dat moeten we vooral blijven doen. Ook bij de innovaties die voor de deur staan.” Lees verder