Nieuws

Laatste EFOMP Lockdown webinar betreffende klinische fysica tijdens de corona pandemie

Naar aanleiding van de corona pandemie hebben onze Ierse collega's van de IAMP in samenwerking met EFOMP een aantal webinars georganiseerd op dinsdagen. Ook Nederlandse collega's hebben hier aan meegewerkt. Deze succesvolle reeks webinars wordt a.s. dinsdag 30 juni afgesloten met (voorlopig) het laatste lockdown webinar. Geïnteresseerden kunnen via deze link (https://www.efomp.org/index.php?r=news/view&id=181) nadere informatie vinden over het webinar en daar bevindt zich ook een link langs welke men zich voor deelname aan het webinar kan opgeven.

Rapport kennisinfrastructuur nucleaire technologie en straling

Het haalbaarheidsonderzoek naar de kennisinfrastructuur nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in opdracht voor de ANVS, met input van de NVKF is verschenen. Het beschrijft de noodzaak en haalbaarheid van een kennisplatform em hoe dat eventueel vormgegeven zou kunnen worden.

EMP News Zomereditie is uit!

Recent is de zomereditie van EFOMP's European Medical Physics News gepubliceerd. Het blad is eenvoudig te downloaden vanuit de link https://www.efomp.org/index.php?r=news/view&id=176 en staat weer boordevol lezenswaardig leesvoer, o.a. in het licht van de huidige corona pandemie. Het voorwoord van de eindredacteur David Lurie geeft al een aardig overzicht van de inhoud van het blad. Het werk van Adriaan Lammertsma en Ad Maas is heel aardig samengevat in een artikel dat handelt over een bijeenkomst die zij beiden op Malta hebben georganiseerd. We zien hierin langzaam wat NVKF gedachten de EFOMP binnensijpelen.

NVKF Kennisagenda 2020-2025 online

Tijdens de online ALV van de NVKF is de NVKF Kennisagenda 2020-2025 gepresenteerd. Het bestuur bedankt de betrokken leden bij het opstellen hiervan.

De kennisagenda is te downloaden via deze pagina.

Overlijden Pascal Storchi

Vandaag ontvingen wij bericht dat oud NVKF-lid Pascal Storchi op 17 april jl. op 72-jarige leeftijd is overleden.

Evert Woudstra en Henk Huizenga schreven het volgende:

Pascal werkte tot zijn pensioen bijna 45 jaar onafgebroken in wat eerst het Rotterdamsch Radiotherapeutisch Instituut heette, later Daniel den Hoed Kliniek/Erasmus MC. Het is onmogelijk in een paar regels zijn vele werk voor de kliniek samen te vatten. We beperken ons tot het volgende.

Pascal was aanvankelijk toegepast wiskundige. Hij studeerde af bij Prof. Hermans in Delft terwijl hij al werkte. Hij droeg bij aan een hele serie wetenschappelijke projecten, werd hoofd van wat ooit de Klinische Rekenafdeling ging heten, werd later geregistreerd als klinisch fysicus en werd staflid van de afdeling klinische fysica en instrumentatie. In 1999 promoveerde hij bij prof. Hermans op een hele reeks artikelen op het gebied van dosisberekening en optimalisatie van radiotherapieplanning. Hij bleef tot het eind leiding geven aan het team van programmeurs bij Radiotherapie. In 2013 ging hij met pensioen.

We hebben veel goede herinneringen aan Pascal. Hij was een bijzonder prettig mens, vriendelijk, rustig en bedachtzaam en met een groot inzicht op veel terreinen. Hij combineerde gestructureerd werken met een grote mate van flexibiliteit. Hij was altijd geïnteresseerd in een goed gesprek over nieuwe ideeën en onderzoek. Het was fijn om met hem samen te werken. Van het vele werk dat we met hem deden, waaronder het samen schrijven van een aantal mooie, inmiddels vaak geciteerde artikelen, werden we echt blij.

Door de coronamaatregelen heeft zijn afscheid plaatsgevonden in familiekring met onder andere zijn vriendin Laura, vier kinderen en vier kleinkinderen. In overleg met enkele andere oud-collega’s en Laura leek het ons goed zijn overlijden  onder de aandacht te brengen.

Pieter Wijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijdag 24 april regende het weer lintjes. Pieter Wijn is hierbij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Pieter Wijn was tot aan zijn pensionering (2015) klinisch fysicus bij het MMC en daarnaast van 1991 – 2016 hoogleraar Klinische Fysica aan de TU/e. Hij vormde de brug tussen de klinische en exacte wetenschap en maakte deze laatste vorm van wetenschap toegankelijk voor medici. Pieter heeft het vakgebied ‘Klinische Fysica’ zoals wij dat nu kennen vormgegeven. Hij stond aan de wieg van de stichting OKF en het opleidingsplan voor klinisch fysicus. Pieter Wijn is sinds 2016 erelid van de NVKF.

NVKF/ NVKNO webinar: Audiologie in tijden van COVID-19

Op woensdag 22 april jl. heeft een NVKF/ NVKNO webinar: Audiologie in tijden van COVID-19 plaatsgevonden. De webinar is hier terug te zien. Het wachtwoord is op te vragen bij het secretariaat van de NVKF.

NVKF covid-19 CT thorax protocol gepubliceerd

Vanaf heden is het NVKF covid-19 CT thorax protocol gepubliceerd. Het protocol is tot stand gekomen met input van de leden van de NVKF en van de NVvR. Hartelijk dank aan de werkgroep voor jullie inspanningen! 

U kunt het document hier raadplegen. Let op: u moet eerst ingelogd zijn op de website. 

ALV 28 mei a.s. gaat door, Woudschoten 2020 geannuleerd

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet samenkomsten tot 1 juni a.s. verboden. De commissie Woudschoten heeft de afgelopen weken nauw contact gehouden met conferentiecentrum Woudschoten en gezocht naar een alternatieve datum dit najaar. Helaas hebben we geen geschikte datum kunnen vinden en daarom is in overleg met het bestuur besloten om Woudschoten 2020 in zijn geheel te annuleren. De volgende NVKF Woudschoten editie zal plaatsvinden op donderdag 22 en vrijdag 23 april 2021.

Indien u de deelnamekosten voor Woudschoten 2020 reeds heeft voldaan, dan worden die gereserveerd voor uw deelname aan Woudschoten 2021.

Het bestuur is statutair verplicht voor 1 juni een voorjaarsALV te organiseren. De op donderdag 28 mei om 10.00 uur geplande ALV zal doorgang vinden in afgeslankte en digitale vorm. U ontvangt hierover meer informatie op uiterlijk 14 mei a.s. in de aankondiging van de ALV.

Adviezen aangaande Corona

Best NVKF-lid,

Hierbij ontvang je de brief  van de Federatie Medisch Specialisten betreffende adviezen aangaande het corona-virus. Uit deze brief de volgende citaten:

"… Van verschillende kanten wordt de Federatie bevraagd of het verstandig is dat medisch specialisten externe bijeenkomsten van zorgprofessionals bezoeken, zoals congressen, symposia en refereeravonden.

Het bestuur van de Federatie raadt het bezoek van medisch specialisten aan bovengenoemde bijeenkomsten af."

Het NVKF-bestuur geeft het dringende advies aan haar leden om tot 10 april 2020 geen nieuwe fysieke NVKF-bijeenkomsten te organiseren en al ingeplande bijeenkomsten naar een latere datum te verplaatsen of naar een digitale vorm om te zetten. Eventueel kan het secretariaat van de NVKF hiermee van dienst zijn.

Voor andere bijeenkomsten adviseren wij de richtlijnen van het eigen ziekenhuis te volgen.

De ontwikkelingen zijn ongewis en onderhevig aan veranderingen. Blijf alert en volg actief de verstrekte informatie van je ziekenhuis, de Federatie, het RIVM en de overheid.

In alle situaties geldt: gebruik het realistisch klinisch fysisch verstand en houd de ophef zo minimaal mogelijk.