Nieuws

Wijziging abstract deadline IRPA congres

De abstract deadline van het IRPA congres is verlengd: tot 7 januari 2018 kunnen klinisch fysici en klinisch fysici i.o. hun abstract insturen. Voor meer informatie: https://irpa2018europe.com/registration/call-for-abstracts/

Het aantal ingestuurde medisch gerelateerde abstracts is nog erg beperkt, dus de IRPA programmacommissie rekent nog op diverse bijdragen vanuit de NVKF.

Internationale Dag van de Klinische Fysica

Op 7 november is het Internationale Dag van de Klinische Fysica. Dit jaar, ter ere van de 150e geboortedag van Marie Curie is het thema: "Vrouwen in de klinische fysica"

De eerste vrouw die een belangrijke rol heeft gespeeld in de klinische fysica was ongetwijfeld Marie Curie, tweevoudig Nobelprijswinnaar. Zij is degene die natuurlijke radioactiviteit heeft ontdekt, vele isotopen worden nog dagelijks gebruikt in de nucleaire geneeskundige en brachytherapie (zie de recent gelanceerde site van NRG over medische isotopen, 30.000perdag.nl. De Europese brachytherapie vereniging heeft zich vernoemd naar deze bijzondere vrouw, in het Frans wordt brachytherapie ook Curietherapie genoemd. Wat misschien niet iedereen weet is dat zij in de eerste Wereldoorlog in een zelfgebouwde rontgenbus naar het front reed om de verwondingen van soldaten in beeld te brengen. Meer daarover is hier te lezen: https://theconversation.com/amp/marie-curie-and-her-x-ray-vehicles-contribution-to-world-war-i-battlefield-medicine-83941.             

Tegenwoordig zijn veel meer vrouwen werkzaam in de klinische fysica, zie bijgaande statistieken voor onze eigen NVKF:

                                                                           Man      Vrouw

AIOS KF                                                              40           49

Klinisch Fysicus                                             278        107

Hoogleraren                                                    13            1

Voorzitter/secretaris commissie               11            9

 

Daarnaast zijn de voorzitter van de NVKF en van de KLIFOP vrouw en hebben we dit jaar de eerste vrouwelijke hoogleraar klinische fysica ooit in Nederland verwelkomd!

Voor meer informatie over de internationale dag van de klinische fysica kun je naar de website van de IOMP, www.iomp.org/idmp. De thema-poster is hier te downloaden met daarop een (hopelijk) bekend gezicht.

presentaties over protonentherapie tijdens het NCS lustrum

De PDF's  van de presentaties over protonentherapie welke gehouden zijn tijdens het 7e lustrum van de NCS zijn beschikbaar: http://radiationdosimetry.org/documents/7th-ncs-lustrum

 

Mischa Hoogeman benoemd tot hoogleraar

Recentelijk is NVKF-lid Mischa Hoogeman bij het Erasmus Medisch Centrum benoemd tot hoogleraar hoge precisie adaptieve radiotherapie. Deze benoeming is een erkenning van Mischa’s track record op dit terrein en een uitdrukking van vertrouwen in het verdere verloop van zijn carriere. Met deze leerstoel zal hij nog meer in staat zijn een verschil te maken in dit zich snel ontwikkelende veld.

SFERD handboek 4.1

Het SFERD (stuurgroep flexibele endoscopen reiniging en desinfectie) handboek 4.1 is in het Engels verschenen. Dit handboek is op het SFERD symposium van 20 september 2017 gepresenteerd. Het handboek is te vinden op https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/downloads/SFERDHandbook4_1.pdf

EFOMP-ESTRO-IAEA publication "Quality control in cone beam computed tomography"

EFOMP has just uploaded on its brand new website www.efomp.org  an important document entitled ‘Quality control in cone beam computed tomography’. This book is the second of the series on quality control protocols. EFOMP published the first document on ‘Quality Controls in digital mammography’ in 2015. These books are freely available and can be used as both, in-depth working guides to everyday practice and an up-to-date reference sources for medical physicists engaged in quality control of medical imaging systems. An executive summary of the CBCT protocol has been published in EFOMP official journal, Physica Medica (EJMP) (open access) and a corresponding link has been added in the efomp web page for the CBCT protocol.

 

 

Gereduceerd tarief ECR 2018 voor klinisch fysici

Mocht je van plan zijn om naar de ECR in Wenen te gaan volgend jaar, dan is het goed te weten dat voor klinisch fysici een gereduceerd tarief geldt van € 260,- in plaats van minimaal € 600,-. Je komt er voor in aanmerking wanneer je je inschrijft voor 25 oktober a.s. via een speciaal formulier vergezeld van een bewijs dat je klinisch fysicus bent. Deze afspraak is gemaakt door de EFOMP met de ESR tijdens de ESR-EFOMP leadership meeting.

NVKF-lid Eline Kooi benoemd tot profileringshoogleraar

Op 1 september 2017 is Eline Kooi, klinisch fysicus RNG, benoemd tot profileringshoogleraar bij de afdeling Beeldvorming het Maastricht Universitair Medisch Centrum. De titel van haar leerstoel is Klinische Fysica, in het bijzonder de Vasculaire Beeldvorming.

Jan-Jakob Sonke benoemd tot bijzonder hoogleraar Adaptieve Radiotherapie

Per 1 augustus is dr.ir. Jan-Jakob Sonke benoemd tot bijzonder hoogleraar Adaptieve Radiotherapie aan de Universiteit van Amsterdam - Academisch Medisch Centrum (UvA-AMC). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek.

De afdelingen Radiotherapie van AMC en Antoni van Leeuwenhoek hebben nauw samengewerkt om deze benoeming te realiseren. Coen Rasch (AMC) en Marcel Verheij (Antoni van Leeuwenhoek) zijn zeer verheugd over deze benoeming, die de samenwerking tussen beide afdelingen een nieuwe impuls geeft.

Het onderzoek van Jan-Jakob Sonke richt zich op beeld-gestuurde en adaptieve radiotherapie. Dit  omvat het nauwkeurig in beeld brengen van de veranderende anatomie tijdens de bestraling, deze veranderingen te kwantificeren door middel van automatische beeld analyse technieken en het behandelplan zodanig aan te passen dat deze veranderingen steeds optimaal verdisconteerd worden. Daarnaast ontwikkelt hij vergelijkbare strategieën aan de hand van functionele beeldvorming om de behandeling aan te passen aan de biologische response van de tumor. Aangezien adaptieve radiotherapie ook een speerpunt is van het AMC zal door deze aanstelling de samenwerking tussen de afdelingen radiotherapie van het AMC en Antoni van Leeuwenhoek worden versterkt.

Jan-Jakob is vereerd met de benoeming: "Het is belangrijk dat er nu een leerstoel op mijn vakgebied is. Dit geeft een extra stimulans aan het onderzoek naar bijvoorbeeld dagelijkse plan aanpassingen met behulp van MRI beelden. En het versterkt de samenwerking met het AMC. Ook dat is een meerwaarde van mijn benoeming."

Jan-Jakob Sonke (1971) volgde de opleiding Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde in 2000 op het onderwerp variabele akoestiek door middel van golffront synthese. Vervolgens werd hij postdoc bij het Antoni van Leeuwenhoek in de groep van Marcel van Herk. Sinds 2014 is hij groepsleider adaptieve radiotherapie in het NKI.

 

Toegewezen opleidingsplaatsen 2018

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2018 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.