Nieuws

Publicatie Richtlijn Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming in Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg

Het GHI Bulletin 'Verantwoordelijkheidsstructuur stralingsbescherming' uit 1994 was aan herziening toe, zeker na het van kracht worden van het ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’ in 2018. Zoals in eerdere nieuwsbrieven besproken is de herziening in opdracht van VWS uitgevoerd door een werkgroep met alle relevante partijen, inclusief de NVKF vanuit de Commissie Stralingshygiëne. De werkgroep is er in geslaagd om de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij de stralingsbescherming in de medisch specialistische zorg overzichtelijk samen te vatten. De nieuwe Richtlijn Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming in de Medisch Specialistische Zorg geeft daarmee de benodigde duidelijkheid voor het veld.

De richtlijn is gepubliceerd door de NCS.  Het verzoek is om vragen en opmerkingen over de richtlijn bij de eigen beroepsvereniging in te dienen. Voor NVKF leden kan dit bij de Commissie Stralingshygiëne via straling@nvkf.nl.

Het NVKF document Model Organisatie Stralingsbescherming in Ziekenhuizen (eerst inloggen) is de basis geweest voor de nieuwe richtlijn. Dit model komt te vervallen.

Klinisch Fysicus Jan de Laat ontvangt Koninklijke onderscheiding

Tijdens zijn afscheidssymposium in Leiden afgelopen 24 juni is collega klinisch fysicus audioloog dr.ir. Jan de Laat benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Jan ontving deze onderscheiding  zowel voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor zijn werk binnen het werkveld van de audiologie als ook voor de talloze vrijwillige activiteiten en functies die hij bij flink wat organisaties vervulde. Hieronder een kleine greep uit de activiteiten die Jan in de afgelopen periode als klnisch fysicus heeft verricht:

  • Jan is in de periode van 2011 tot 2021 een bijzonder actief commissielid geweest van de ComCom
  • Jan heeft zowel vanuit deze commissie als ook vanuit de vele andere nevenfuncties bij uitstek een ambasadeursrol voor de klinisch fysici audiologen gehad
  • Jan is regelmatig te zien geweest op televisie en te horen geweest op de radio om onderwerpen rondom (preventie van) hoorschade, geluidsoverlast en zelfs de hype rond Laurel en Yannie te duiden
  • Jan is namens de NVKF regelmatig als expert geconsulteerd door de geschreven media
  • Jan heeft in 2019 de prijs voor 'klinisch fysicus in de media' gewonnen

 

De NVKF feliciteert hem van harte met deze bijzondere onderscheiding!

NVKF 50 jaar

Op 4 april 2023 bestaat de NVKF 50 jaar. De lustrumcommissie heeft tijdens de ALV door middel van een leuke video aangekondigd dat dit lustrum op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2023 gevierd wordt. Deze video is te bekijken via het YouTube kanaal van de NVKF: https://youtu.be/2400zyfhL48

Volg de lustrumcommissie op Twitter via @NVKF50jaar

Aswin Hoffmann benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Technische Universität Dresden

Per 2 juli jl. is dr.ir. Aswin Hoffmann benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de Technische Universität Dresden (Duitsland). De leeropdracht omvat de Experimentele Medische Fysica van Beeldgestuurde Radiotherapie, in het bijzonder de MRI-geïntegreerde protonentherapie.

Nadat Aswin Hoffmann in 2007 zijn opleiding als klinisch fysicus met aandachtsgebied radiotherapie binnen de afdeling Radiotherapie van het UMC St Radboud in Nijmegen had voltooid, werd hij als zodanig via de NVKF geregistreerd. Tot 2011 was hij als klinisch fysicus verbonden aan deze afdeling, alwaar hij vanuit de Fysisch-Technische Groep een belangrijke bijdrage aan de onderzoekslijn "beeldgestuurde radiotherapie van prostaatkanker“ heeft geleverd. Van 2011 tot 2015 was hij als klinisch fysicus werkzaam bij MAASTRO clinic in Maastricht, waar zijn specifieke aandachtsgebied de brachytherapie en MR-geleide radiotherapie omvatte.

Sinds 2015 is hij als hoofd van het laboratorium voor Experimentele MR-geïntegreerde Protonentherapie verbonden aan OncoRay – National Center for Radiation Research in Oncology te Dresden (Duitsland). OncoRay is een gezamenlijk onderzoeksinstituut van de Technische Universität Dresden, het Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, en het Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.

Het onderzoek van Aswin Hoffmann is gericht op de fysisch-technische en klinisch-fysische aspecten van de ontwikkeling en klinische implementatie van een geïntegreerd systeem voor in-beam MRI in de protonentherapie. Daarnaast is hij als docent actief betrokken in het Masterprogramma Medical Radiation Sciences van de TU Dresden en verzorgt hij gastcolleges voor (inter)nationale opleidingsprogramma’s op het gebied van de biomedische technologie, klinische fysica en radiotherapie.

Toegewezen opleidingsplaatsen 2022

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2022 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

NVKF-conferentie Woudschoten

De Commissie Woudschoten heeft het genoegen jullie hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse NVKF-conferentie op 14 en 15 oktober 2021 (donderdag en vrijdag) met als thema: “Kennis is…”. Dit jaar zal de conferentie eenmalig online plaatsvinden in verband met de onzekerheden als gevolg van corona-besmettingen en -maatregelen. De plenaire sessies worden vanuit een studio in het conferentiecentrum Woudschoten te Zeist live gestreamd. Zo hopen we jullie toch, ondanks dat we fysiek niet bij elkaar kunnen zijn, zoveel mogelijk de Woudschoten-beleving te kunnen bieden.

In het plenaire gedeelte zal het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op donderdag en vrijdag. Op donderdagmiddag zal als vanouds worden gestreden om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP). Daarnaast zullen de kringen weer voor een aantal parallelsessies zorgen. Nieuw dit jaar zijn de workshops op vrijdagochtend die ook online te volgen zijn. De ‘avondlezing’ (aan het einde van de donderdagmiddag) wordt dit jaar verzorgd door Joseph Oubelkas. Joseph zat 1637 dagen onschuldig vast in een Marokkaanse gevangenis en zal ons meenemen in een bizar maar ook inspirerend verhaal.

Binnen het plenaire programma is op vrijdagochtend 15 oktober van 10.00 – 11.00 uur een uurtje bestuur gepland. Het NVKF-bestuur zal de leden bijpraten over actuele zaken en er is de mogelijkheid vragen te stellen.

Het plenaire programma kan hier bekeken worden (deze zal regelmatig geüpdatet worden). Wij hopen dat het programma jullie aanspreekt en dat we jullie allemaal digitaal mogen verwelkomen bij deze unieke online editie van Woudschoten.


Inschrijven voor de conferentie kan hier. De kosten bedragen € 120,- voor NVKF-leden en € 150,- voor niet-NVKF-leden. Betaling voor deelname aan de conferentie vindt plaats d.m.v. iDEAL. Na het inschrijven ontvang je een bevestigingse-mail. Voor deelname aan de workshops dient u zich apart in te schrijven via deze link.

Bij annuleringen voor 1 oktober wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering na deze datum moeten wij het volledige inschrijfgeld in rekening brengen.

Een week voor aanvang van de conferentie krijgt u een link toegestuurd en inlog-instructies.
 

Te gast in de vroege ochtendshow Gaan! @NPOradio1

“Mij kunnen ze het ’s nachts wakker maken om het te hebben over mijn vak; audiologie en tinnitus.”

Vandaag neem ik dat wel heel serieus! Ik ben te gast bij Jacob de Vries in het radioprogramma Gaan! Een uur lang hebben we het over gehoor, gehoorschade door luide muziek en tinnitus. Gaan! is de extra vroege ochtendshow van BNNVARA op NPO Radio 1, waarin luisteraars centraal staan. Ze delen er live ervaringen die passen bij het nieuws van de dag die was of de dag die komt. Luisteraars kunnen reageren op stellingen, discussiëren over de actualiteit of vragen stellen aan deskundigen. En vandaag mag ik die deskundige zijn. Marieke Koetsier van de redactie geeft me terug dat er nog nooit zo veel vragen zijn binnengekomen. En ik had nooit gedacht dat er zo veel luisteraars zijn op dit vroege tijdstip. De vogels beginnen net te fluiten, mijn koffiemachine werd gehoord door Jacob. Die koffie had ik wel nodig. Vier uur gingen de drie wekkers af, om zeker te zijn dat ik me niet zou verslapen.

 

Gelukkig hadden we een heel uur de tijd om de vele vragen van de luisteraars te beantwoorden. Vragen die vooral laten zien dat het net bij tinnitus, maar ook bij gerelateerde gehoorklachten van groot belang is om antwoorden te geven op die vragen. Ik noem een aantal websites van verenigingen en instituten. De KNO website, de stichting Hoormij, veiligheid.nl en niet te vergeten de FENAC website (FENAC = Federatie van Nederlandse Audiologische Centra). Stuk voor stuk goeie informatie te vinden over deze klachten en vooral ook waar en hoe de beste hulp te vinden is. Want in de vragen en verhalen die voorbij komen blijkt maar weer hoe belangrijk het is om een luisterend oor te bieden, zeker in de gezondheidszorg. Tijd nemen om een audiogram écht uit te leggen, welke consequenties een gehoorverlies heeft en hoe daar beter mee om te gaan.

 

Fijn dat er de gelegenheid was in dit programma om “in gesprek” met luisteraars aandacht te hebben voor dit probleem. Mensen te laten weten dat er wel een oplossing is voor tinnitus, maar dat die oplossing vaak niet eenvoudig is.

 

Hoe de toekomst er uit ziet? Als lid van de NVKF, die onderdeel uitmaakt van de FMS (Federatie Medisch Specialisten) zie ik een mooi ontwikkeling binnen Nederland. De gespecialiseerde tinnituszorg is al heel goed georganiseerd. Richtlijnen en protocollen versterken de samenwerking binnen de regio’s om vanuit een multidisciplinaire aanpak tinnituspatienten te helpen. Huisarts, KNO-arts, audiciens, psychologen, maar ook fysiotherapeuten en vaktherapeuten die nauw met elkaar samenwerken. Binnen ons eigen team bij Adelante Zorggroep is de psychologie sterk vertegenwoordigd, maar dat wil niet zeggen dat er psychisch iets mis is. De processen en mechanismen achter het fenomeen tinnitus spelen zich vooral af in het brein. Laat nu de psycholoog degene zijn die daar het meeste van af weet. Vandaar dat de behandeling die wij aanbieden in de basis een cognitieve gedragstherapie is.

 

Als audioloog wijs ik er wel nog op dat gedegen diagnostiek vooraf moet gaan aan een eventuele behandeling van tinnitusklachten. Dus een verwijzing via huisarts en/of KNO-arts is altijd de eerste stap die te nemen is.

 

Een bijzonder leuk programma Gaan! Ik ga er denk ik vaker naar terug luisteren, want dat kan via de podcast heel makkelijk. Wil je deze aflevering terugluisteren, ga dan naar:

https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/gaan/c2e1d07a-c5d6-47c5-9490-b82053634ed4/2021-07-06-gaan

 

Dyon Scheijen

Klinisch fysicus – audioloog

Tinnitusexpertise team Adelante Zorggroep

Arjan Bel benoemd tot hoogleraar

Per 1 juni is dr. Arjan Bel benoemd tot hoogleraar Klinische fysica radiotherapie (in het bijzonder de beeldvorming) aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam.

In 2004 begon Arjan Bel als hoofd fysica van de afdeling radiotherapie van het AMC. De fysicagroep heeft zich sindsdien verder ontwikkeld tot een groep met levendige onderzoekslijnen. Hij is projectleider en mede-aanvrager van ca. 25 extern gesponsorde projecten van o.a. KWF, KiKa, NWO en de industrie. Sinds 2019 is de afdeling gefuseerd met de afdeling radiotherapie van het VUmc en sinds 2021 is hij hoofd van de gefuseerde fysicagroep binnen AmsterdamUMC.

Het onderzoek van Arjan Bel is gericht op het toepassen van beeldvorming in zowel de uitwendige radiotherapie, de brachytherapie als de hyperthermie.

Priscilla 25 jaar bij de NVKF!

Op 1 juni 1996 kwam Priscilla Verbon de NVKF secretarieel ondersteunen. Toen nog via de VVAA, nu via Cantrijn. Priscilla heeft de NVKF zien en laten groeien, ze is onze steun en toeverlaat en het geheugen van de vereniging.

Vandaag hebben wij haar in het zonnetje gezet met persoonlijke berichten van (oud)bestuursleden en een mooie toespraak van onze voorzitter.

Priscilla, we hopen dat je nog vele jaren betrokken blijft bij de NVKF!

 

Namens het NVKF-bestuur,
Anette Houweling

 

NVKF Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 van de NVKF heeft een ander format dan voorgaande jaren. Het KLIFOP-bestuur, de NVKF commissies en de nascholingskringen hebben hun individuele jaarverslag aangeleverd. De punten hieruit zijn thematisch samengevoegd en tekstueel op elkaar aangepast in het nieuwe jaarverslag format.

Het jaarverslag is hier te lezen.