Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleidsplan van de NVKF is in 2019 gepubliceerd en is hier te vinden.  In het kwaliteitsbeleidsplan wordt toegelicht hoe de verschillende onderdelen van het kwaliteitsbeleid met elkaar samenhangen (de kwaliteitscyclus). Richtlijnen, kwaliteitsmetingen, kwaliteitsvisitaties en zorgevaluatie vormen samen een geheel. 

 

Onder de andere kopjes van het tabblad 'kwaliteit' vindt u meer gedetailleerde informatie over:

* Raad Kwaliteit

* Indicatoren

* Kwaliteitsvisitaties

* Patiƫntveiligheid

* Richtlijnen en leidraden