De klinisch fysicus

De klinisch fysicus

De klinisch fysicus is een medisch specialist in de gezondheidszorg met kennis van natuurkundige principes. De klinisch fysicus zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande medische apparatuur en technieken veilig en verantwoord worden toegepast om de diagnose en behandeling van patiënten te optimaliseren.

Een uitgebreide profielschets van de klinisch fysicus kan hier gevonden worden. De werkzaamheden van de klinisch fysicus worden in onderstaande film toegelicht.