Bestuur

Het bestuur van de KLIFOP bestaat uit zes leden die de belangen van de KLIFOP behartigen binnen de verschillende commissies en het bestuur van de NVKF en de stichting OKF. Zo nemen leden van het KLIFOP-bestuur zitting in: het College Consilium, de Commissie Communicatie en de Commissie voor Beroepsbelangen. Daarnaast heeft het KLIFOP-bestuur jaarlijks overleg met het College van Toetsing.

Het KLIFOP-bestuur heeft momenteel de volgende samenstelling:

v.l.n.r.:

 • Susanne van Hooff (AKF), Secretaris & afvaardiging Commissie Europese zaken
 • Bas Meyer Viol (RNG), Externe betrekkingen afgevaardigde De Jonge Specialist (DJS)
 • Teun Minkels (AKF), voorzitter & afvaardiging NVKF-bestuur
 • Nick de Jong (RNG), afvaardiging Communicatie Commissie (ComCom) en toehoorder stichting OKF
 • Mathieu Blom (AUD), afvaardiging Commissie voor BeroepsOntwikkeling (COMBO) 
 • Kimmie de Bruin (RT), afvaardiging College Consilium

 

Speerpunten 2018

Het bestuur zal zich in 2018 toeleggen op:

 • Een aanzet maken voor de aanpassing van het algemene opleidingscurriculum en minimaal één specialistisch curriculum. 
 • Het beschikbaar maken van één overzichtelijk en relevant cursusaanbod voor klinisch fysici in opleiding. 
 • Het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen klinisch fysici in opleiding. 
 • Het concretiseren van kwaliteitsindicatoren voor de opleidingsgroep ter bevordering van de kwaliteit van de opleiding. 
 • Het informeren van (bijna) Jonge Klaren over de afronding van de opleiding en informatievoorziening voor een goede oriëntatie op de arbeidsmarkt.