Activiteiten

KLIFOP-dag

De KLIFOP-dag is een jaarlijks terugkerend symposium georganiseerd door en voor AIOS KF. De organisatie wordt door een aantal AIOS KF uit een bepaalde stad/regio verzorgd, deze locatie wisselt per jaar. Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod. Daarnaast is er deze dag een ALV van de KLIFOP en wordt de dag altijd afgesloten met een gezellige activiteit, diner en/of borrel.

ALV

Twee keer per jaar organiseert het KLIFOP-bestuur een algemene ledenvergadering (ALV): één keer tijdens de KLIFOP-dag en één keer tijdens de jaarlijkse NVKF-conferentie in Woudschoten. Met deze ALV’s houden we jullie op de hoogte van onze activiteiten als bestuur, en horen we van jullie wat jullie kwijt willen over de opleiding. Deze vergadering zijn momenten waarop dit voor alle aios KF mogelijk is.

Excursies

Regelmatig wordt door het KLIFOP-bestuur een excursie georganiseerd voor haar leden naar een locatie die interessant is voor aios KF / klinisch fysici. Zo werd in 2023 een excursie naar de COVRA georganiseerd, waar onder andere radioactief afval uit ziekenhuizen wordt opgeslagen.

Opleidingsinitiatief

Het opleidingsinitiatief van het jaar is een competitie tussen opleiders/opleidingsinstituten om een initiatief naar voren te schuiven wat bij/door hen gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk van de opleiding van aios KF. Te denken valt aan een speciale manier van lesgeven aan aios KF (bv. in de regio), een goede manier van feedback geven, een bepaald hulpmiddel om de voortgang van een aios KF te monitoren, etc. etc.

Klik hier voor meer informatie over het opleidingsinitiatief

Jonge Onderzoekersprijs (JOP)

Ieder jaar wordt tijdens het congres van de NVKF in Woudschoten een prijs uitgereikt aan een aios KF die wetenschappelijk onderzoek heeft uitgevoerd in het kader van zijn/haar opleiding. Deze prijs is een publieksprijs. Het KLIFOP-bestuur draagt bij aan deze uitreiking.