Nieuws

NVKF 50 jaar

21-04-22

Op 4 april 2023 bestaat de NVKF 50 jaar. De lustrumcommissie heeft tijdens de ALV door middel van een leuke video aangekondigd dat dit lustrum op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2023 gevierd wordt. Deze video is te bekijken via het YouTube kanaal van de NVKF: https://youtu.be/2400zyfhL48

PE-online van 5 t/m 7 november niet beschikbaar

22-10-21

In het weekend van 5 t/m 7 november a.s. vindt er een grote upgrade plaats van de technische omgeving van PE-online Hierdoor is PE-online vanaf vrijdag 5 november a.s. om 16.00 uur niet meer beschikbaar. Er wordt dan een onderhoudspagina getoond. Gebruikers die inloggen krijgen vanaf 13.00 uur een waarschuwing dat het systeem vanaf 16.00 uur niet meer werkt.

Aswin Hoffmann benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Technische Universität Dresden

07-10-21

Per 2 juli jl. is dr.ir. Aswin Hoffmann benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de Technische Universität Dresden (Duitsland). De leeropdracht omvat de Experimentele Medische Fysica van Beeldgestuurde Radiotherapie, in het bijzonder de MRI-geïntegreerde protonentherapie.

Toegewezen opleidingsplaatsen 2022

17-09-21

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2022 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

13e SFERD-symposium 15 september 2021

30-08-21

Hoe heeft Corona invloed op het endoscopisch onderzoek en de reiniging en desinfectie van endoscopen? Worden de eisen aan beschermende maatregelen strenger? Daarnaast wordt aandacht besteed aan het drogen van de endoscoop en aan de routinematige controles.

NVKF-conferentie Woudschoten

30-07-21

De Commissie Woudschoten heeft het genoegen jullie hierbij uit te nodigen voor de jaarlijkse NVKF-conferentie op 14 en 15 oktober 2021 (donderdag en vrijdag) met als thema: “Kennis is…”. Dit jaar zal de conferentie eenmalig online plaatsvinden in verband met de onzekerheden als gevolg van corona-besmettingen en -maatregelen.

Te gast in de vroege ochtendshow Gaan! @NPOradio1

06-07-21

“Mij kunnen ze het ’s nachts wakker maken om het te hebben over mijn vak; audiologie en tinnitus.”

Arjan Bel benoemd tot hoogleraar

03-06-21

Per 1 juni is dr. Arjan Bel benoemd tot hoogleraar Klinische fysica radiotherapie (in het bijzonder de beeldvorming) aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Priscilla 25 jaar bij de NVKF!

01-06-21

Op 1 juni 1996 kwam Priscilla Verbon de NVKF secretarieel ondersteunen. Toen nog via de VVAA, nu via Cantrijn. Priscilla heeft de NVKF zien en laten groeien, ze is onze steun en toeverlaat en het geheugen van de vereniging.

Vandaag hebben wij haar in het zonnetje gezet met persoonlijke berichten van (oud)bestuursleden en een mooie toespraak van onze voorzitter.

NVKF Jaarverslag 2020

21-05-21

Het jaarverslag 2020 van de NVKF heeft een ander format dan voorgaande jaren. Het KLIFOP-bestuur, de NVKF commissies en de nascholingskringen hebben hun individuele jaarverslag aangeleverd. De punten hieruit zijn thematisch samengevoegd en tekstueel op elkaar aangepast in het nieuwe jaarverslag format.