22 maart 2015 - De Algemene Ledenvergadering van 19 maart jl. begon met het taart.

Ter gelegenheid van de aansluiting van de NVKF bij de Federatie Medisch Specialisten sneden voorzitters Richard Kamman (NVKF) en Frank de Grave (Federatie) de taart aan. Op een mooie gezamenlijke toekomst!

16 maart 2015 - De NCS subcommissie VMAT QA heeft hard gewerkt aan haar rapport over QA aan VMAT bestralingen. En dat heeft geresulteerd in een nieuw NCS rapport, dat hier te vinden is.

NVKF conferentie op 27 en 28 maart 2015 met als thema: Grenzeloze samenwerking

Ook dit jaar zal de conferentie plaatsvinden in Conferentiecentrum Woudschoten, Woudenbergseweg 54 te Zeist (http://www.woudschoten.nl).

In het plenaire gedeelte zal aan het thema vorm worden gegeven door middel van een aantal gevarieerde lezingen op de vrijdag- en zaterdagochtend, en de strijd om de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) op vrijdagmiddag. Daarnaast zullen de kringen op de vrijdag en de zaterdagochtend weer voor een prima parallelprogramma zorgen. De vrijdagavondlezing zal dit jaar verzorgd worden door Rolf Hut, wetenschapper aan de TU Delft met een 'MacGyver-instelling'.

17 februari 2015 - De Werkgroep Infectie Preventie heeft onlangs de definitieve versie van de richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen op haar website gepubliceerd. Het betreft een revisie van de richtlijn

Reiniging en desinfectie van endoscopen. Naast de richtlijn is ook een geanonimiseerde tabel gepubliceerd met een verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar. U kunt de richtlijn en de tabel hier vinden.

18 februari 2015 - Per 1 januari 2015 gaat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) van start. De ANVS richt zich onder meer op het ontwikkelen van beleid en wet- en regelgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving rondom nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De autoriteit zorgt ook dat Nederland is voorbereid op mogelijke stralingsincidenten.

29 januari 2015 - Ter gelegenheid van de a.s. pensionering van Prof. dr.ir. Pieter Wijn, Algemeen Klinisch Fysicus Máxima Medisch Centrum, wordt op 12 juni 2015 vanaf 9.00 uur een afscheidssymposium georganiseerd in Eindhoven. Kijk hier voor meer informatie.