22 juli 2014 - Op vrijdag 7 november 2014, de internationale dag van de Klinische Fysica, organiseert de NVKF een symposium over Stralingsincidenten en -ongevallen bij patiënten. Aan bod komen oorzaken, afhandeling en voorkomen van patiëntgerelateerde stralingsincidenten en -ongevallen die binnen en buiten het ziekenhuis kunnen optreden en de rol van de klinisch fysicus als stralingsdeskundige daarbij.

Plaats: Accomodatie Domstad, Utrecht.

Kijk hier voor het voorlopige programma.

 

8 juli 2014 - Het cao-overleg tussen werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, is nu opgeschort tot na de zomer. Ook de zevende onderhandelingsronde voor de Cao Ziekenhuizen begin juli leverde niets op. Daarmee is er voorlopig nog geen zicht op een nieuwe cao. De werknemersorganisaties vinden dat geen goede zaak voor de 190.000 werknemers in deze sector. De werknemersorganisaties willen de zomerperiode benutten om jouw werkgever attent te maken op wat jij belangrijk vindt voor jouw arbeidsvoorwaarden.

Als het aan de NVZ ligt, dan komt er: 

3 juli 2014 - Ook de zevende onderhandelingsronde voor de Cao Ziekenhuizen op 1 juli 2014 heeft niets opgeleverd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) volhardt namens de werkgevers in het herhalen van hun verslechteringsvoorstellen en beweegt geen millimeter.

Lees verder

17 juni - Het overleg tussen NFU en de vakbonden inzake de pensioenovergang van ABP naar PFZW is mislukt.

Kijk hier voor meer informatie

6 juni 2014 - Raden van Bestuur van ziekenhuizen hebben nog onvoldoende maatregelen genomen om het veilig gebruik van medische technologie te borgen. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) op basis van inspectiebezoeken in 2013 in twintig aselect gekozen ziekenhuizen.

Lees meer